På et lager med travlhed kan det hurtigt gå galt, hvis man ikke passer på. Især hvis der er tale om lager med både kørsel af trucks og gående lagerfolk, kan der opstå ærgerlige uheld på rekordtid, hvis virksomheden ikke har gjort nok for at sikre arbejdspladsen.

Sikkerhedsspejle kan hjælpe de ansatte til at undgå uheld

Det kan nok aldrig helt lade sig gøre at undgå at der sker uheld på lageret, men der er nogle ting som virksomhederne kan gøre for at gøre arbejdspladsen en mere sikker en ellers. Det kan let være noget der glemmes at tage et kig på, for de fleste ting er ikke nogen lovkrav for et sikkert arbejdsmiljø men bare anbefalinger.

Noget som der let kan gøres fra virksomhedernes side for at sikre sig mod uheld på lageret er bl.a. at montere sikkerhedsspejle. Mange af de uheld der ses på lager hvor der både er kørsel med trucks og personer der går rundt er uheld omkring hjørner. Disse uheld vil kunne undgås i en højere grad med sikkerhedsspejle der giver både truckfører og personer på gåben mulighed for at kunne orientere sig.

undgå uheld på lager

Gør det muligt for de ansatte at orientere sig rundt om hjørner

Kommer en person gående rundt om et skarpt hjørne kan truckføreren orientere sig i sikkerhedsspejlet om der kommer nogen og der kan derfra være mulighed for at nå at stoppe før at gaflerne allerede stikker godt ud over kanten, før der er ordentligt udsyn. Det er nemlig en stor ulempe ved gaffeltrucks, at de store gafler i fronten rækker ud før noget andet.

Er den gående person distræt eller på anden måde ikke nærværende kan man risikere kollision mellem de to og truckføreren vil sidde tilbage med skyldfølelse over noget der har været svært at undgå. Derfor bør enhver virksomhed der har et lager, hvor der køres med trucks, sørge for at implementere sikkerhedsspejle så der kan undgås uheld.